Nå begynner det

Nå har me altså fått tilsagn frå Innovasjon Norge – og det betyr at me kan bestilla vindrueplantar! Målet er å få sett ca 1500 plantar til sommaren, hovudsakleg kvitvinsdruer. Det me også har fått støtte til er noko som er heilt avgjerande for dette prosjektet: mentor på både dyrking og vinlegging.

Me har vore så heldige å få med oss Bjørn Bergum på dette gildet. Han og kona Halldis dyrkar 50+ vindruesortar i Sogndal, og lagar premievin av fleire av dei. Det betyr alt for oss å ha så gode krefter med, for dette er ganske så nytt for oss.