Planting – trinn 2

Og me prøver noko nytt. Det svarar seg å ha kjente som driv i park-bransjen. Nå har me kjøpt nokre lass med biokol av Sandnes kommune, som skal brukast til gjødsling. Kolet har me oppi holet før planting. Og plantinga er i gang. Me har ikkje fått alle plantane ennå, men me startar på det me har: Meir Solaris og ein ny sort (for oss) som heiter Muscaris.