Varmt og fint – og tørt!

Vi har bestilt dryppvatningsanlegg, men det har ikkje komme ennå. Bonden har derfor laga ein patent med doble hageslangar som me nå går over heile feltet og vatnar med.